Välkommen hit!

Jag heter Johanna och föreläser runt om i Sverige om psykisk ohälsa med fokus på Borderline och självskadebeteende. Föreläsningarna baseras på min egen historia men jag integrerar även teori för en djupare förståelse.

 

Januari 2018 tar psykologexamen.

Copyright © Johanna von Schedvin 2017