Välkommen hit!

Jag heter Johanna och föreläser runt om i Sverige om psykisk ohälsa med fokus på Borderline och självskadebeteende. Föreläsningarna baseras på min egen historia men jag integrerar även teori för en djupare förståelse.

 

Januari 2018 beräknas jag ta psykologexamen.

Copyright © Johanna von Schedvin 2017