Föreläsningar

Jag föreläser för många olika grupper av människor; allt från ungdomar och skolor till yrkesverksamma inom psykiatri. För mig är det viktigt att nå ut till en bred publik då psykisk ohälsa drabbar så många. Jag binner för att arbeta förebyggande genom att få möta ungdomar och öppna upp för tankar och frågor kring ämnet. Att fånga upp individer innan de hamnar inom psykiatrin. Men också att utbilda personal som kommer i kontakt med individer med självskadebeteende eller som lider av diagnosen Borderline. Jag vill sprida kunskap och hopp, för det går bli frisk och vi kan alla göra skillnad.


Oavsett målgrupp så innehåller samtliga föreläsningar information kring ångest och självskadebeteende; Vilka funktioner fyller det? Vad händer i kroppen? Hur kan man hjälpa någon som självskadar?


Från utvärderingar av föreläsningar:


”En mycket bra föreläsning. Gripande. Ger mycket av sig själv som på så vis gav mig fantastiskt mycket. Hoppas att  Johanna kommer att jobba med ungdomar i framtiden.  Många som behöver någon som förstår”


”Så intressant och bra framfört. Väldigt bra och lätt att ta till sig när det är ur ditt perspektiv. Mycket bra framfört, jag  blev så berörd”


”Hoppas man blir mer lyhörd för dom som inte skriker högst”

Copyright © Johanna von Schedvin 2019