Målgrupp

Psykiatri/studerande

Dessa föreläsningar låter jag få ha stor vikt vid kunskapen kring borderline. Jag reder ut hur det kommer sig att diagnosen är så stigmatiserad. Hur det kommer sig att personer med Borderline ofta beskrivs som utåtagerande och manipulativa men också hur långt det är ifrån verkligheten. Mitt mål är att åhörare ska lämna och ta med sig ett nytt perspektiv och en större förståelse för patienter med diagnosen Borderline. Vilket i sin tur kan bidra till att lättare bemöta denna patientgrupp i framtiden.

 

Familjehem/Anhöriga

Denna grupp glöms många gånger tyvärr bort. De som står vid sidan av de drabbade, som också kan göra så stor skillnad. I dessa föreläsningar väver jag in barnets utvecklingsstadier för att förstå hur man på bästa sätt kan hjälpa ett barn som har det svårt eller ungdomar med självskadebeteende. Vi pratar tillsammans om hur man kan bemöta olika situationer, med utgångspunkt ur min egen historia och det bemötande jag själv stött på.

 

Ungdomar

När jag möter ungdomar fokuseras innehållet i min historia kring känslor; Hur kan vi förstå dem? Vad har de för funktion? Är det okej att känna dem? Men också hur svårt det kan vara att be om hjälp och känna sig värd den.

Copyright © Johanna von Schedvin 2019