Upplägg

För att överleva - 60-75 min

Jag delger min historia, från att själv ha varit patient till att idag själv va färdigutbildad psykolog. Längst vägen går jag in djupare på självskadebeteende och varför det för många definieras som "själv hjälp". Avslutningsvis tar jag upp varför diagnosen Borderline blivit så stigmatiserad och negativt betingad, samt ger en bredare bild för att öka kunskapen kring problematiken.


Jag försöker alltid ge tid för frågor i slutet av föreläsningen.
Vi måste förstå för att kunna behandla - ca 3 h 

Detta är en halvdag och bygger på min ursprungliga föreläsning "För att överleva". Under den första timman delger jag min historia mer ingående och hinner få med fler aspekter som påverkat händelseförloppet. Därefter finns det tid för paus.


Andra timman fokuserar jag på Borderline, självskadebeteende, ätstörningar. Vad är Borderline och hur kan vi förstå det? Vem drabbas och varför? Varför börjar någon svälta eller skada sig själv? Hur kan vi förstå ett självdestruktivt beteende i självbevarande syfte? Men kanske framför allt, hur bemöter vi de som drabbats och hur tar man sig vidare?


Sista delen av dagen lämnas för övningar, frågor och diskussion.Har du andra önskemål?

Hör av dig så skräddarsyr jag ett upplägg som passar er!

Copyright © Johanna von Schedvin 2019