Tidigare uppdrag

18-05-03 Stockholm. Familjehemsdagen. Se program HÄR.

18-03-15 Nyköping. Familjehemsenheten.

18-02-22 Kalix. Halvdagsutbildning för blivande socialpedagoger.

18-01-18 Umeå. Skolsköterskors yrkesgruppsträff.

17-11-29 Örebro. HVB-dagen.

17-10-19 Göteborg. HVB-dagen. Program.

17-10-12 Umeå. HVB-dagen. Program.

17-05-03 Umeå. Ego Nova. Norrlands Universitetssjukhus. psykiatripersonal, fokus på bemötande.

17-04-05 Kalix. Utbildning för socialpedagoger.

16-10-19 Kalix. Gymnasiepersonal samt vård- och omsorgspersonal.

16-05-17 Strömstad. Strömstad Gymnasium, elever och personal.

16-04-22 Växjö. PS16, psykologstudenternas årliga kongress. INFO.

16-02-16 Stockholm. Psykepedia; Tre perspektiv på psykisk ohälsa. INFO.

15-11-18 Härnösand. Härnösands kommun. Öppen föreläsning med fokus på suicid. INFO.

15-09-28 Luleå. Balans behandling, familjehem.

15-03-30 Härnösand. Psykepedia; Tre perspektiv på psykisk ohälsa. INFO.

15-03-03 Gävle. Psykepedia; Tre perspektiv på psykisk ohälsa. INFO.

14‐10‐20 Sundsvall. Psykepedia; Tre perspektiv på psykisk ohälsa. INFO.

14‐10‐18 Umeå. IFMSA/SHEDO, läkarstudenter.

14‐10‐08 Norrköping. Psykepedia; Tre perspektiv på psykisk ohälsa. INFO.

14‐10‐07 Borås. Stora brukar konferensen.

14‐10‐06 Borås. Stora brukar konferensen.

14-05‐17 Umeå. Umeå Univeristet, öppen föreläsning, temadag om självskadebeteende

14-04‐24 Umeå. Psykepedia; Tjejer med psykisk ohälsa. INFO.

14‐03-24 Trollhättan. Psykepedia; Tre perspektiv på psykisk ohälsa. INFO.

14‐03‐17 Luleå. Psykepedia; Tre perspektiv på psykisk ohälsa. INFO.

14‐03‐03 Borås. Södra Älvsborgs Sjukus, utbildningsgrupp Grunden.

13-03-07 Borås. Södra Älvsborgs Sjukus, utbildningsgrupp Grunden.

12-10-23 Göteborg. SHEDO, personal inom psykiatri.

12-09-11 Borås. SHEDO, Vuxenpsykiatrin, Solhem, personal.

Copyright © Johanna von Schedvin 2018