FÖRELÄSNINGAR

Olika upplägg


Johanna föreläser för många olika målgrupper, allt från ungdomar och skolor till yrkesverksamma inom psykiatri. Föreläsningar bygger på hennes egen historia ifrån att själv ha varit patient i många år till att idag vara legitimerad psykolog och själv jobba med den patientgruppen hon tidigare tillhört. Utöver den personliga berättelsen lyfts forskningsbaserad fakta om självskadebeteende och Emotionellt instabilt personlighetssyndrom. I föreläsningen vävs patient- och psykologperspektivet samman och ger åhöraren en unik möjlighet att få ta del av två sidor av samma mynt. Vilken del som ges mest utrymme går att anpassa efter behov. Nedan presenteras de vanligaste uppläggen som efterfrågas.


För att överleva 60-75 min


Detta är grundföreläsningen där Johanna delger sig historia, från att själv ha varit patient till att idag vara färdigutbildad psykolog. Längst vägen ges psykoedukation om  självskadebeteende och ångest. Avslutningsvis får åhörarna veta mer om diagnosen EIPS/Borderline. 


Följande frågor berörs:

- Vad är ångest?

- Varför börjar någon skada sig själv?

- Vad innebär EIPS/Borderline?

Vi måste förstå för att kunna behandla 3h


Denna halvdagen bygger på föreläsningen "För att överleva". Under den första delen får åhörarna ta del av Johannas historia. Därefter finns det tid för frågor och paus. Andra delen ägnas åt forskningsbaserad fakta om Emotionell instabilt personlighetssyndrom och självskadebeteende. 


Följande frågor berörs:

- Varför har EIPS/Borderline blivit så stigmatiserat?

- Vem drabbas och varför?

- Hur kan man bemöta någon som drabbats?

Målgrupper


Nedan beskrivs de vanligaste förfrågningarna. Har du andra önskemål är du varmt välkommen att höra av dig så skräddarsys ett upplägg för dina ändamål.

Psykiatri/studerande


För denna målgrupp läggs större tyngd på kunskapen kring borderline. Varför är diagnosen så stigmatiserad? Stämmer det verkligen att dessa patienter är manipulativa?


Förhoppningsvis har du som åhörare med dig ett nytt perspektiv och en större förståelse för patienter med diagnosen EIPS/Borderline efter denna föreläsning. 

Familjehem/Anhöriga


En grupp som ofta glöms bort. De som står vid sidan av de drabbade, som också kan göra så stor skillnad. I detta upplägg får åhörare ta del av barnets utvecklingsstadier och vad emotionell sårbarhet faktiskt är. Stor vikt läggs vid hur vi kan bemöta en individ med starka känslor och självkskadebeteende. 

Ungdomar


För målgruppen ungdomar lyfts perspektivet kring våra känslor tydligare.  Hur kan man förstå dem? Vad har de för funktion? Är det okej att känna dem? Men också hur svårt det kan vara att be om hjälp och känna sig värd den.

Utvärderande ord från åhörare


”En mycket bra föreläsning. Gripande. Ger mycket av sig själv som på så vis gav mig fantastiskt mycket. Hoppas att Johanna kommer att jobba med ungdomar i framtiden.  Många som behöver någon som förstår.”


”Så intressant och bra framfört. Väldigt bra och lätt att ta till sig när det är ur ditt perspektiv. Mycket bra framfört, jag  blev så berörd.”


”Hoppas man blir mer lyhörd för dom som inte skriker högst.”Tidigare uppdrag


Johanna har genom åren föreläst i olika sammanhang och för olika aktörer så som SHEDO, EgoNova och Psykipedia. Hon har för närvarande ett pågående sammarbete med Folkhögskolan i Kalix där hon medverkar genom en halvdagsutbildning för blivande Socialpedagoger på årlig basis. Hon har förekommit på HVB- och Familjehemsdagar, varit ute på gymnasieskolor och föreläst för personal, elever och skolsköterskor. Johanna har även föreläst för psykiatripersonal och varit en del i Södra Älvsborgs Sjukhus bemötandeutbildning samt funnits med på brukarkonferenser.