FÖRELÄSARE OM PSYKISK OHÄLSA


Johanna är legitimerad psykolog sedan 2019 och har föreläst sedan 2012. Hon har en bakgrund med mångårig psykisk ohälsa och fick som 23-årig diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Efter att själv ha mött stigmatisering inom så väl vård som genom yrkeslivet har hon brunnit för att förändra detta. Genom att föreläsa om sina egna erfarenheter och sprida kunskap om diagnosen, ångest, självskadebeteende och bemötande erbjuder hon en unik föreläsning med både patient- och psykologperspektiv.

Denna fantastiska text beskriver för mig kärnan i det som så många gånger saknas när vi möter människor i smärta. /Johanna


”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon."

- Søren Kierkegaard

Föreläsningar


Sedan 2012 Har Johanna föreläst för olika målgrupper b.la. studenter, läkare, socionomer, familjehem, psykiatripersonal och elever. Hon erbjuder alltid upplägg anpassat efter målgrupp.

Om Johanna


Som 23-åring fick hon diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Därefter arbetade hon i SHEDO innan hon kom in på psykologutbildningen 2013. Idag är hon leg. psykolog och DBT-terapeut.

Kontakt


Bokningsförfrågan för föreläsningar, reportage och annan medienärvaro. Johanna har medverkat i flera olika medier.

FÖRELÄSNING PÅ PLATS ELLER ONLINE?

 

Covid-19 fick oss att utmana våra arbetssätt och mötas över skärm. Möjligheten att boka föreläsning på distans kommer fortsatt finnas kvar.

GRATIS FÖRSLAG


Har du önskemål om ett specifikt upplägg eller är du fundersam på om det Johanna erbjuder är det du söker? Ta kontakt så går ni igenom det tillsammans. Ett förslag på upplägg ges utan kostnad.

Utvärderande ord från åhörare


”En mycket bra föreläsning. Gripande. Ger mycket av sig själv som på så vis gav mig fantastiskt mycket. Hoppas att Johanna kommer att jobba med ungdomar i framtiden.  Många som behöver någon som förstår.”


”Så intressant och bra framfört. Väldigt bra och lätt att ta till sig när det är ur ditt perspektiv.

Mycket bra framfört, jag  blev så berörd.”


”Hoppas man blir mer lyhörd för dom som inte skriker högst.”