OM JOHANNA

Personlig resa


Som 16 åring fick Johanna kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin för psykisk ohälsa. Trots terapi mådde hon allt sämre. Under tonåren utvecklade hon självskadebeteende och ätstörning för att hantera sin ångest. Hon fick fortsatt behandling inom vuxenpsykiatrin och senare även på en ätstörningsenhet. När hon som 21 åring flyttade för att studera sa hon upp alla vårdkontakter och blev snabbt försämrad. Till slut valde hon att åter söka hjälp och blev efter en tid utredd och fick diagnosen Emotionellt instabil personlighetssyndrom (EIPS) eller Borderline. I samband med detta kom vändningen. Diagnosen blev ett verktyg för att förstå sig själv och även hitta rätt terapi för att sakta men säkert må bättre. Efter att ha erfarit stigmatisering kring diagnosen bestämde hon sig för att försöka förstå orsaken bakom stigmat och jobba för att förändra detta. 

Yrkeserfarenhet


Johanna började sitt engagemang under 2012 då hon blev lokalrepresentant för föreningen SHEDO. Föreningen SHEDO är en brukarförening som arbetar för att sprida kunskap om självskada och ätstörningar, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för bättre vård för patientgrupperna. Under Johannas första tid i föreningen deltog hon i brukarråd och föreläste i olika sammanhang. Under 2013 satt hon med i styrelsen men fick därefter avbryta sitt engagemang utifrån studier.


2013 kom Johanna in på psykologprogrammet i Umeå och fortsatte parallellt med studierna att föreläsa om sin egen historia. Efter examen 2018 gjorde hon sin PTP på BUP för att sedan fortsätta sin karriär inom vuxenpsykiatrin. Idag är hon verksam inom så väl vuxenpsykiatriskt allmänteam som DBT-team. DBT står för Dialektisk beteendeterapi och är en terapiform framtagen för patienter med Emotionellt instabilt personlighetssyndrom och/eller självdestruktiva beteenden. Idag är hon utbildad DBT-terapeut och har påbörjat sin specialistutbildning inom klinisk vuxenpsykologi.Utbildningar

2019: Prolongued exposure

2019: Motiverande samtal

2020-2021: DBT intensive

2021: Compassionfokuserad terapi

2021: Påbörjar specialistutbildning